Политика за поверителност

Събиране на вашите лични данни и цел

„Ири Трейд“ АД като администратор на лични данни, събира следните лични данни със задължението да ги пази и обработва в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и приложимото вътрешно законодателство в областта на защитата на личните данни на физическите лица:

-  IP адрес и т.нар. „бисквитки“ – при достъп до фирмената интернет страница, с цел получаване информация за посещаемостта и интереса към нея, както и с цел подобряване функционалността на сайта, също и подобряване обслужването на клиентите;

-  Имена, адрес, имейл адрес, телефон – при взаимодействие с нас, лично или чрез кореспонденция, по телефон или чрез интернет с цел установяване на контакт, предоставяне на оферта, промоции, отстъпки, уточняване на поръчка, предоставяне на фактура и други документи;

-   Имена, адрес, имейл адрес, телефон, данни от лична карта – с цел подготвяне, сключване и изпълнение на договори, свързани с предмет на дейност на дружеството, в т.ч. договори за покупко-продажба, ползване на земеделска техника, сервизно и гаранционно обслужване и др..; 

Законно основание за събиране и обработка на личните данни

Дружеството събира и обработва Вашите лични данни на едно от следните правни основания:

1. Съгласие (чл.6, т.1 „а“ от Регламент 2016/679) -когато обработването се извършва след получено ваше съгласие; 

2. Договорно основание (чл.6, т.1 „б“ от Регламент 2016/679) - когато обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Ири Трейд е страна или във връзка с преддоговорни отношения;   

3. Законово задължение (чл.6, т.1 „в“ от Регламент 2016/679) - когато обработването е необходимо за изпълнение на законово задължение на Ири Трейд;

4. Легитимен интерес (чл.6, т.1 „е“ от Регламент 2016/679) - когато Ири Трейд има законно оправдан интерес да обработва личните данни, при условие че това няма да засегне неоправдано вашите основни права и свободи.

Колко време обработваме вашите лични данни

Ири Трейд съхранява и обработва личните данни докато целите за които са били събрани бъдат изпълнени, като в същото време съобразяваме с необходимостта да отговорим на ваши конкретни въпроси или за разрешаване на възможни проблеми, както и необходимостта да изпълним определено законово изискване и/или да защитим наши права и законни интереси. След отпадане на необходимостта от обработка на личните данни, същите ще бъдат надлежно заличени/унищожени.

Предоставяне на личните данни на трети лица

Дружеството не предоставя лични данни на трети лица, освен на публични органи в изпълнение на законово определени задължения, както и на доставчици на услуги във връзка изпълнение на допълнителна услуга като сключване на застраховка, изпращане на пратка или във връзка с изнесено администриране на някои дейности на Ири Трейд, в които случаи задължително се сключва договор за обработване на лични данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679.  

Вашите права и начин на упражняване

Вие имате следните права по отношение на събраните лични данни и тяхната обработка, които ще бъдат съобразени от Ири Трейд, освен в предвидените от закона възможни изключения:

  1. Право на получите информация за личните данни, които се обработва от Ири Трейд;  
  2. Право на коригиране на личните данни, когато не са верни или са променени;
  3. Право да поискате изтриване на личните данни ( правото „да бъдеш забравен“);
  4. Право да оттеглите даденото съгласие за обработка на личните данни;
  5. Право да поискате ограничаване на обработването, което означава че се позволява съхраняването на данните, но не и тяхната употреба.
  6. Право на възражение срещу обработването на личните данни;
  7. Право на жалба пред компетентните органи;

Правата си по т.1-6 можете да упражните чрез писмено заявление отправено до адреса на управление на „Ири Трейд“АД в гр.София, ж.к.“Манастирски ливади-Б“, бл.65, ет.4.

„Ири Трейд“АД си запазва правото да изменя настоящата информация относно обработката на вашите лични данни като приложимата, актуална версия винаги можете да откриете на нашия фирмен сайт.

0700 10 445 - Обадете ни се сега !